Zitverslaving


FOTO JILMER POSTMA

Robert van de Graaf: 
,,Verslaving is een veelkoppig monster.’’

INTERVIEW Arts wil zitverslaving aanpakkenDe kans is groot dat u dit artikel zittend leest
Voor iedere klacht hebben dokters wel een pilletje
 
Verslavingsarts Robert van de Graaf kreeg landelijke bekendheid met zijn acties voor een rookvrije zorg en de Rookvrije Generatie-beweging. Nu heeft hij een nieuwe missie: ons ervan overtuigen dat een ongezonde leefstijl evengoed verslavend kan zijn. „Minder zitten en minder ongezond eten is net zo moeilijk als stoppen met drinken of roken.”

De kans is groot dat u dit artikel op dit moment zittend leest. En dat u de rest van de dag ook (grotendeels) op een stoel of bank doorbrengt. In dat geval bent u niet de enige. Nederlanders van vier jaar en ouder zitten per doordeweekse dag namelijk gemiddeld tien uur en een minuut, blijkt uit cijfers die TNO onlangs publiceerde.
Daarmee zijn we de treurige koploper van Europa; in geen enkel ander EU-land zitten mensen zo veel als hier. Met alle gevolgen van dien. Zo verhoogt dagelijks lang zitten de kans op hart- en vaatziekten en diabetes type 2, en mogelijk ook op sommige vormen van kanker en depressie.

Juiste hulp
Toch stoppen we niet met dit (en ander) schadelijk gedrag. Hoog tijd dus om een ongezonde leefstijl – behalve veel zitten ook slecht eten – te erkennen als vorm van verslaving, aldus verslavingsarts Robert van de Graaf van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). „Alleen dan kunnen we mensen met leefstijlgebonden ziektes de juiste hulp en begeleiding bieden.”

Even terug. Mensen met een verslaving zijn afhankelijk van een bepaald stofje, zoals heroïne of alcohol. Wat heeft zitten of eten daarmee te maken?
Van de Graaf: „Alcoholisten en junks die in de goot eindigen: zo kijken we als samenleving naar verslaving. Als zorgsector trouwens ook. Vandaar dat alleen de hulp aan mensen met een klassiek drugs- of alcoholprobleem door de basisverzekering wordt vergoed. Mijns inziens onthouden we daarmee grote groepen verslaafde mensen broodnodige hulp. Een verslaving is namelijk aangeleerd en ingesleten consumentengedrag, dat je in de problemen brengt en waar je moeilijk mee kunt stoppen. Zo bezien kunnen bijvoorbeeld ongezond eten, overdadig stoelgebruik en uren per dag op je telefoon kijken dus ook een vorm van verslaving zijn.”

Maar je kunt veel zitten toch niet vergelijken met het gebruik van bijvoorbeeld heroïne?
„Voor allebei geldt dat het slecht kan zijn voor je gezondheid en dat het, als je er eenmaal aan gewend bent geraakt, moeilijk is om het te laten. Dus ja, ik schaar ze onder dezelfde noemer.”

Is afkicken van zitten dan ook net zo moeilijk?
„Probeer het zelf maar eens! Afgelopen jaren heb ik mezelf getraind om in plaats van tien maximaal vier uur per dag te zitten. Dat was echt niet makkelijk. We zijn tenslotte allemaal gewoontedieren, die het liefst de makkelijkste weg kiezen.
Als experiment ben ik ook patiënten die te veel zaten gaan behandelen met cognitieve gedragstherapie. Dat werkte hartstikke goed; hun totale zittijd daalde flink. Opvallend genoeg kregen deelnemers aanvankelijk last van ontwenningsverschijnselen, zoals vermoeidheid, irritatie en lichamelijke ongemakken. Net als bij andere vormen van verslaving, kortom.”
„Verder gingen ze hun stoel gaandeweg als potentieel schadelijk zien. Daardoor vonden ze het makkelijker om stoelgebruik blijvend te minderen. Ook dat is vergelijkbaar met wat er gebeurt als je stopt met bijvoorbeeld roken of alcohol drinken. Natuurlijk moet er meer onderzoek worden gedaan, maar voor mij is dit een belangrijke aanwijzing dat te veel zitten net zo goed een verslaving is. En dat je dat dus ook zo moet behandelen.”Alleen ziet de maatschappij dat niet zo.
„Dat is precies het probleem. We behandelen nu alleen klassieke verslavingen waar we als samenleving last van hebben. Drugs en drank, welteverstaan. Mensen met een andere vorm van verslaving laten we aan hun lot over. Neem iemand die zich dood rookt. Die patiënt veroorzaakt – ogenschijnlijk – geen overlast, dus vergoeden we geen verslavingszorg voor hem. Dat geldt ook voor mensen met een verslaving aan zitten of snacken.”

Geld
„Maar ondertussen kosten leefstijlgerelateerde ziektes ons allemaal wel handenvol geld. Om over het persoonlijke leed nog maar niet te spreken. Voor de goede orde: de helft van alle chronische aandoeningen, zoals type 2 diabetes, hart- en vaatziekten, kanker en depressie, ontstaat door de ’grote vier’ van ongezond leven: roken, alcohol, schadelijk eten en weinig bewegen. Ze zijn daarmee de belangrijkste oorzaak voor vroegtijdige sterfte in ons land. In plaats van deze patiënten te helpen om hun destructieve gedrag te veranderen, houden we hun aandoeningen als zorgverleners mede in stand.”

Pardon?
„Als het om een ongezonde leefstijl gaat, zeggen we dat patiënten zelf verantwoordelijk zijn. Of we wijzen naar de industrie, die de schadelijke producten produceert en verkoopt. Of naar de overheid, die hiertegen te weinig maatregelen neemt. Natuurlijk hebben die elk hun aandeel in het probleem. Maar de zorg heeft dat wat mij betreft óók. Voor iedere klacht hebben dokters wel een pilletje, pufje of operatie. Lekker makkelijk. 

Dus waarom zou je als patiënt dan iets aan je leefstijl doen?”
„Ik zie het geregeld in mijn eigen spreekkamer. Verstokte rokers komen bij mij om af te kicken – met heel veel moeite hebben we met zorgverzekeraars geregeld dat VNN als enige instelling in Nederland zwaarverslaafde rokers mag behandelen. Maar als de longarts ze vervolgens een puffer geeft waardoor ze minder benauwd zijn, blijven ze ineens weg. 

Anders gezegd: zolang we als zorgverleners de gevolgen van ongezond gedrag massaal blijven repareren, zijn veel patiënten onvoldoende gemotiveerd om hun gedrag te veranderen.”

Je kunt mensen toch geen behandeling gaan onthouden?
„Het gaat er niet om om iemand zorg te weigeren, maar om hem een alternatieve behandeling te bieden die niet alleen de klacht maar óók de oorzaak aanpakt. Bijvoorbeeld in de vorm van cognitieve gedragstherapie. Daarop kunnen en moeten wij als zorgverleners veel actiever sturen. Anders blijft het dweilen met de kraan open. Het zou alvast enorm helpen als we verslaving niet langer als chronische ziekte betitelen. Ik snap dat dat uit praktische overweging soms nodig is, bijvoorbeeld om een behandeling vergoed te krijgen. Maar afgezien daarvan creëert het alleen maar een stigma. Dat je als patiënt machteloos bent. Dat je pillen nodig hebt. Dat je voor de rest van je leven gedoemd bent verslaafd te blijven. Onzin. De praktijk is dat verreweg de meeste verslaafden heel normale mensen zijn, zoals jij en ik, die verstrikt zijn geraakt in hun ongezonde gewoontes.”

Anders
,,Het merendeel wil echt wel anders, maar weet alleen niet hoe. Het gaat er dus om dat we hen de juiste instrumenten geven om routines te veranderen, zodat ze zelf weer de regie krijgen over hun leven. Want de magische pil, dat ben je zelf.”

Feit is dat het vaak verschrikkelijk moeilijk is om van een verslaving af te komen.
„Dat kan zeker zo zijn, weet ik uit ervaring. Een paar jaar geleden woog ik 121 kilo. Daarmee was ik officieel obees. En zat ik tien uur per dag. Tegen mijn zin in was ik zelf verslaafd geraakt aan mijn schadelijke gewoontes.”
„ Het heeft me veel tijd en moeite gekost mezelf ander, gezonder gedrag aan te leren. Dat ging en gaat met vallen en opstaan; tijdens de coronalockdowns kwam de klad er weer in. Maar door mijn eigen ervaringen weet ik dat het wél kan.”

Wat was de belangrijkste les die u zelf hebt geleerd?
„Het begint met te erkennen dat je een verslaving hebt. En dat daaraan niets slechts of naars is. ’Door het zoveel te doen, ben je gewoon heel goed geworden in ongezond leven’, zeg ik vaak tegen mijn patiënten. Net als elke andere, diep ingesleten gewoonte kun je die niet uit je brein wissen. Vergelijk het maar met fietsen: als je dat eenmaal kunt, leer je het nooit meer af. Maar je kunt jezelf wél trainen om andere gedragskeuzes te maken. En jezelf zo nieuwe, gezondere routines aan te leren.”

Hoe pak je dat aan?
„Dat verschilt per persoon. Sommige mensen lukt het op eigen kracht. Anderen hebben er een beetje – of veel – hulp bij nodig. Mits je de voor jou passende methode vindt, kan iedereen zijn ongezonde gedrag veranderen. Daar ben ik heilig van overtuigd. Maar daarvoor moeten we dus wel op zoek naar maatwerkoplossingen.”

Sinds een paar jaar is er de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI), een coachingprogramma voor mensen met (ernstig) overgewicht, dat uit de basisverzekering wordt vergoed. Is dat niet voldoende?
„Het is een begin. Het nadeel van zo’n GLI is echter dat die zich vooral richt op het veranderen van het beweeg- en eetpatroon, en niet op andere omstandigheden die een verslaving mogelijk in stand helpen houden. Stel: een zware roker hangt de hele dag op de bank, heeft ernstig overgewicht en lijdt aan diabetes type 2. Daarnaast is hij net gescheiden en zit hij in de schulden. In zijn eentje kan een GLI-coach meestal niet al die opgaves helpen aanpakken. Doorverwijzen is ook geen optie, want er bestaat simpelweg nog geen gespecialiseerde hulp voor een rook-, eet- en zitverslaving met bijkomende problemen. Dan is de kans van slagen van zo’n interventie dus minimaal.”

Hoe moet het wel?
„Idealiter zouden we de zorg op een heel andere manier moeten organiseren, met de focus op gedragsverandering. En dan een systeem van trapsgewijze, multidisciplinaire leefstijlzorg. Daar bedoel ik mee: minder steun voor mensen die het zelf kunnen, meer voor wie het nodig heeft. Verder is verslaving een veelkoppig monster. Daarom is het belangrijk dat vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, en om hulpverleners nauw te laten samenwerken. De situatie van de patiënt moet centraal staan, niet het belang van de professional.”

Omstandigheden
„In de verslavingszorg werken we bij de behandeling van een alcohol- of drugsverslaving overigens al jaren zo. We kijken naar de psychische, sociale en lichamelijke situatie van een cliënt. Zijn er omstandigheden die het verslavingsgedrag in stand houden? Dan pakken we die eveneens aan. Dat zouden we bij junkfood- en stoelverslaving ook moeten doen. Maar zoals gezegd kunnen mensen die daaraan lijden nu niet bij een verslavingsarts terecht. Het liefst zou ik daarom zo’n totaalaanpak in de hele zorg invoeren.”

Het kan jaren duren om zorgprocessen te veranderen. Wat kunnen we intussen zelf doen?
„Het goede voorbeeld geven. Vooral waar het kinderen aangaat. Ongezond gedrag is net zo besmettelijk als corona. Zien roken doet roken. Zien drinken doet drinken. Zien zitten doet zitten. Vertoon dat soort ongezond gedrag dus zo min mogelijk in het bijzijn van kinderen. Zo kunnen we het tij hopelijk keren en de volgende generatie gezonder maken dan we zelf zijn.
Marte van Santen

Bron; NHDagblad


Reactie van Carla Bakker op interview  met Robert van de Graaf.
 
Vandaag toevallig ook aan den lijve ondervonden.
In een vervolgafspraak met een client van mij, die voor controle naar de specialist was geweest.
Haar leverwaarden was 20 punten gezakt van 71 naar 51.
 
Woh zeg ik, in ruim een maand, fantastisch.
Wat zei de dokter.
 
“Oh, die doet er niks mee”.
 
Die doet er niks mee, waarom is die waarde dan geprikt?
 
“De vorige keer was de leverwaarde geprikt om te kijken of ik prednison mocht gebruiken. Daar was ikzelf nog niet klaar voor, dus ik kreeg even uitstel en zou eerst zelf proberen een oplossing te zoeken. Zodoende ben ik hier terecht gekomen. Ik heb er zelf op aangedrongen dat de leverwaarden ook mee werden genomen in het bloedonderzoek”.
 
Oké, dat is toch niet te begrijpen.
De lever is juist de bron van jouw problemen, de lever staat bovenaan de keten van gezondheid en daar doet hij niks mee.
 
Samen gevat, ik ben heel blij dat Robert van de Graaf nu opstaat om daar verandering in te brengen.
Rookvrij kon we toen ook niet voorstellen, dat is Robert ook gelukt.
Nu maar hopen dat dit project hem ook gaat lukken.
 
Toch stoppen we niet met dit (en ander) schadelijk gedrag.
Hoog tijd dus om een ongezonde leefstijl – behalve veel zitten ook slecht eten – te erkennen als vorm van verslaving, aldus verslavingsarts Robert van de Graaf van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). „Alleen dan kunnen we mensen met leefstijl gebonden ziektes de juiste hulp en begeleiding bieden.”
 
Wat ik doe met mijn programma is juist een overbelaste lever in de watten leggen, zodat deze hersteld, daardoor klachten verdwijnen. Dat zou een normale gang van zaken moeten worden.
 
Carla Bakker


Heb jij een vraag?
Via contact kun je ze aan mij stellen.
Probeer de [gratis] recepten uit, om te ervaren dat je lekker kunt eten zonder maagzuur of opgeblazen gevoel.
Als je meer wilt weten over het programma hier meer  informatie over het programma

In mijn Facebookgoep deel ik regelmatig  tips en acties, kom er ook bij.


 Liefs Carla Bakker


Praktijkervaringen met ‘Creëer de Beste Versie van Jezelf’
Volkoren brood

Yes, eindelijk eerlijke en duidelijke voorlichting.
Vandaag in de krant
 
 
Welk brood is nu het beste?
Volkoren brood is veruit de beste keus.
Er worden vaak verschillende (soms tegenstrijdige) dingen gezegd over voedingsproducten. Zo ook over brood. We zetten de voors en tegens op een rijtje.
Allereerst is het belangrijk onderscheid te maken tussen bruin en wit brood. Rob Haanstra, voedingsdeskundige en oprichter van NutriLaunch: „Het verschil zit hem in het gebruik van de graankorrel. Het grootste deel van de vitamines, mineralen en voedingsvezels bevindt zich namelijk in de zemel, het buitenste laagje van de korrel.” Omdat bij een volkorenbrood 100 procent van de graankorrel wordt gebruikt, bij een bruinbrood de helft en bij een wit brood alleen het middelste gedeelte van de graankorrel (ook wel bloem dus), is een volkorenbrood dus de beste optie.


Het is een fabel dat je van koolhydraten dik wordt. 
Je hebt ze nodig, alleen geldt zoals met alles: met mate. 
Het gaat er vooral om dat je ze uit de juiste bronnen haalt. 
Buiten dat bij wit- en bruinbrood veel vitamines en mineralen verloren gaan door minder van de zemel te gebruiken, zijn ook de koolhydraten in deze varianten bewerkt. „Hierdoor bevat het brood minder voedingswaarden en vezels, terwijl dit laatste juist zorgt voor een verzadigd gevoel. 
Verder zorgt brood dat gemaakt is van sterk bewerkte granen ervoor dat de bloedsuikerspiegel sneller stijgt na het eten”, aldus Haanstra.

De Gezondheidsraad adviseert volwassenen om 40 tot 70 procent van de dagelijkse calorie-inname uit koolhydraten te halen. Daarvoor zijn een paar volkoren bammetjes dus hartstikke geschikt.
Er is lange tijd onduidelijkheid geweest over hoe verschillende soorten brood genoemd mochten worden. Haanstra: „Vaak ga je op de kleur van het brood af, maar sinds 1 juli 2020 is er een verandering gemaakt in de wetgeving; nu is het verplicht de namen volkoren, witbrood en bruinbrood te gebruiken op de verpakkingen.”
Het brood wordt vaak donkerder gemaakt met bijvoorbeeld moutextract, omdat mensen vaak denken dat hoe donkerder het brood is, hoe meer vezels het bevat. De kleur zegt dus vrij weinig over hoe ’gezond’ het brood is.

Als je volkorenbrood kiest, voeg je iets van waarde toe aan je voedingspatroon. 
Haanstra: „Meer vezels zorgen voor een verzadigd gevoel en hebben een gunstig effect op de bloedsuikerspiegel.”

Bron;NHD
 

Coaching gesprekken - Wat heb ik toch een mooie baan

Wat heb ik toch een mooie baan
Liever lezen
 
Wat heb ik toch een mooie baan.
Geen dag is hetzelfde.
 
Geweldig, ben ik nog helemaal happy van het gesprek met mijn vorige client, een broodje gegeten, wil ik net naar mijn kantoor lopen voor mijn volgende afspraak, zie ik de mensen waarmee ik een zoom afspraak heb bij mij voor de deur uit de auto stappen.
Oh jee, wat nu, dat is eigenlijk niet de bedoeling.
Miscommunicatie?
 
 
“We zijn een beetje vroeg, is dat erg?”
Ik zei dat we online via zoom een afspraak hadden.
Nou geen probleem, kom verder.
Ik heb niet eens een praktijkruimte meer, ik werk alleen nog online.
 
Ik laat ze plaats nemen aan mijn keukentafel. Schenk wat te drinken in.
Een ouder stel, [ongeveer net zo oud als ik] niet zo handig met de computer.
Het waren net kemphanen.
Laat maar zei ik, het maakt toch niet uit, gewoon miscommunicatie.
 
Hoe gaat het?
“Erg slecht”. Oké zeg ik.
“Ik barst van de pijn, ik dronk al bier maar nu neem ik er maar een paar extra voor de pijn”.
Liet ze maar even een beetje uittieren.
Lusten jullie een plakje ontbijtkoek, zelfgebakken.
 
De kemphanen zaten lekker te smikkelen en ze waren weer een beetje rustig.
De eetlijst werd uit elkaar gevouwen en aan mij overhandigt.
Die lijst was niet helemaal zoals het hoorde.
“Zie je nou wel, ik zei het al” begonnen ze weer.
 
Ho, ho, ho, ik ben geen schooljuffrouw om jullie op je kop te geven maar om te helpen de juiste weg te vinden. Daarom ben ik coach geworden. Ik moest het allemaal maar zelf uitzoeken. Nu kan ik jullie daarbij helpen.
 
Vertel wat is het probleem?
“Ja hij zegt dit, en ik doe zo mijn best om het zo goed mogelijk te doen en dan is het niet goed”.
“Maar zij wil dit niet lezen”.
 
Wat er aan de hand is, u man heeft het gewoon niet helemaal goed begrepen of niet duidelijk aan u vertelt, en hij was in de veronderstelling dat hij het wel goed had gedaan.
 
We beginnen gewoon weer bij het begin. En als u dan thuis even ook de informatie doorleest, is wel zo handig en komt alles goed. Want, ik neem aan dat u de boodschappen doet en kookt. "Inderdaad ja".
Dan is wel makkelijk als u weet waar het over gaat.
Dat is ook de reden waarom had ik gevraagd om ook bij dit gesprek aanwezig te zijn.
Het geeft niet, daar ben ik voor.
 
Een en ander nog een keer doorgenomen, het was beide nu helemaal duidelijk wat de bedoeling is.
En waarom het zo beter is. En wat er dan in je lichaam gebeurt.
 
Gelukkig heerste er gelijk een heel andere sfeer.

Ik snap het ook wel, mevrouw had zo haar best gedaan om het goed te doen, maar meneer had het waarschijnlijk verkeerd verteld. 
Als hij dan ook nog zegt dat het zijn vrouw haar schuld is snap ik ook wel dat die boos wordt.
 
 
Maar mevrouw was nu ook blij dat de problemen bij haar man eindelijk werden aangepakt.
Wel nog even tegen meneer gezegd dat een paar biertjes extra per dag geen goede optie is.
“Nee, dat weet ik zelf ook wel”.
Dat is waarschijnlijk ook de reden dat de pijn is verergerd.
 
Hopelijk gaat het nu goed, slaat het snel aan.
Als het nu wel volgens de regels gaat en heeft meneer snel minder pijn.  
 
Ik kijk nu al uit naar onze volgende afspraak. Ik weet zeker dat die heel anders zal verlopen.
 
Mevrouw vroeg nog of ze de volgende keer ook weer langs mocht komen, want met die computer vindt ze maar niks.
 
Nou vooruit, want ik vond het ook wel zielig voor haar, dat het allemaal op deze manier was verlopen.
 
Toen ik de deur dicht deed
Weemoedig ging er door me heen. Zo ging het bij ons ook vaak.
Miscommunicatie, twee beetjes doof, het gehoorapparaat niet in doen, en niet goed in je vel zitten.
Dat was in de tijd vóór ik met deze methode begon.
 
Gelukkig dat deze methode mijn pad kruiste, daardoor is er erg veel veranderd.
En heb ik echt een totaal ander leven gekregen.
 
Als je even tijd hebt, is het een aanrader om Jan zijn verhaal eens te lezen.
Wonderlijk, maar wel realistisch.
 
Veel mensen worstelen hier tegenwoordig mee, zonder dat ze er bewust van zijn.
Dan heb ik het over overal pijntjes zoals hoofdpijn, gewrichtspijn, buikpijn, stress, moe, overgewicht, een kort lontje, mopperen op alles en iedereen, ja voor mopperen had hij een 11,  rusteloos, somber, een verminderd gevoel van eigenwaarde en concentratieproblemen.
 
Samengevat gewoon niet lekker in je vel zitten.

Nogmaals ik ben heel blij dat deze methode mijn pad heeft gekruist en was er veel verandert. 

Carla Bakker 


Heb jij een vraag?
Via contact kun je ze aan mij stellen.
Probeer de [gratis] recepten uit, om te ervaren dat je lekker kunt eten zonder maagzuur of opgeblazen gevoel.
Als je meer wilt weten over het programma hier meer  informatie over het programma
Wil jij dit ook en ben je er klaar voor, hier kun je starten  
In mijn Facebookgoep deel ik regelmatig  tips en nieuwtjes, wees ook als eerste op de hoogte en kom in de groep. 


 Liefs Carla Bakker

Ervaring verhaal van Carla


Het verhaal van Carla Bakker
 
Een jaar of wat geleden wilde ik mijn cholesterol laten prikken bij de huisarts.
Die stelde een volledig onderzoek voor. Alle waarden waren perfect.
Ik hoor haar nog zeggen: “ik zou bijna vragen hoe je het doet”.
 
Twee jaar later werd ik gebeld door de assistente van de huisarts. Ik moest weer voor controle komen. Omdat ik op de lijst had ingevuld dat er diabetes, verhoogd cholesterol en hoge bloeddruk in mijn familie zit, dan ben je risicopatiënt.
 
Weer een volledig onderzoek. Ik ging voor de uitslag met het idee dat het wel weer goed zou zijn. Wat bleek: bloeddruk veel te hoog, cholesterol veel te hoog, nierfunctie niet goed, dat kan wijzen op beginnend suiker. Daar ben ik heel erg van geschrokken.
 
Vanuit de EHBO, waarin ik lesgeef, weet ik dat 1 en 1 hier 3 is. En ik had 3 waarden niet goed. Met andere woorden, een tijdbom dus.
Ze vroeg hoe ik tegenover medicijnen stond. Nou ja, het overvalt me, maar als het moet.
3 maanden kreeg ik de tijd. We spraken af, als het dan niet beter ging ik met medicijnen zou starten. Ik kreeg een dieet lijst mee: geen zout, geen suiker, geen vet en meer bewegen. 
Ik moest het zelf allemaal maar uitzoeken. Geweldig.
Tussendoor moest ik weer 24 uur metingen van de bloeddruk, over drie maanden terugkomen, dan kijken we verder.

3 maanden later, ik had een afspraak om 12.10 uur bij de praktijkondersteuner.
Kom ik aan om 12.05 uur, deed de assistente net de deur op slot.
Ze wist niet dat ik nog een afspraak had. Er was dan ook helemaal geen tijd meer voor mij.
Na twee minuten stond Carla weer buiten, met het lijstje met vragen en een afspraak voor een 24 uur meting, want mijn bloeddruk was nog veel te hoog. Ik had een heleboel vragen, die ik dus niet kon stellen.
 
Wat doe je dan, ga je antwoorden zoeken op google.
Toen kwam ik deze methode tegen.
Dat leek toch wel te mooi om waar te zijn. Niet geschoten is altijd mis.
Ik had een hele dikke stok achter de deur, dus hield me goed aan de regels die werden voorgeschreven.
 
Om verschillende redenen zat er twee maanden tussen de volgende 24 uur meting.
Met de telefonische afspraak voor de uitslag kreeg ik te horen: ”je bloeddruk is nu goed, 
de medicijnen slaan gelukkig aan, dat is niet altijd zo”. 
Medicijnen!  Ik heb helemaal geen medicijnen. “Oh, hier staat beginnen met medicijnen,
dat heeft de dokter gezegd”. Omdat de assistente de vorige keer geen tijd voor me had, heeft ze dat nooit gelezen.
Twee van de drie waarden, bloeddruk en nierfunctie zijn nu goed, voor de cholesterol moest ik nog een paar maanden wachten, dat heeft meer tijd nodig.
Daar zat ik niet echt over in, ik voelde me zo’n stuk fitter. Ook al was ik wel heel erg nieuwsgierig, ik moest toch wachten. 
 
Toen ik na het cholesterol prikken voor de uitslag kwam, kroop de praktijkondersteuner bijna in het scherm van haar computer.

 “Hoe heb je dit in vredesnaam voor elkaar gekregen zonder medicijnen”

Een bevestiging dus van wat ik zelf al voelde en dat deze methode werkt.
 
Het is toch geweldig dat je door anders te eten zo’n verbetering van je gezondheid krijgt. Ik ben heel erg blij dat de assistente toen de afspraak was vergeten, anders had ik nu minimaal 3 medicijnen gehad voor de rest van mijn leven met alle bijwerkingen. 
 

Alle dingen die ik zelf ervaar door de verandering zijn:
 • Ik slaap weer als een marmot, ik lag hele nachten wakker.
 • Voel me fitter, heb veel meer energie.
 • Ook geen honger aanvallen meer, omdat mijn suikerspiegel is gestabiliseerd. Het was zo erg dat ik ’s nachts de koelkast in dook van de honger. Nu blijft mijn suikerspiegel gelijk, ook overdag geen “trillers” meer.
 • Geen last meer van haaruitval.
 • Voel me niet meer duizelig, moest me soms vasthouden.
 • Ga 2 x per dag naar de wc., dat was twee keer per week.
 • Een opgeruimde en platte buik.
 • Mijn huid is veel zachter, ook geen pijnlijke kloven meer aan mijn handen.
 • Geen jeukende wondjes meer op mijn armen, die maar niet over wilde gaan.
 • Bloedend tandvlees en vieze smaak is over.
 • Overal zin in, het gevoel dat ik de hele wereld aan kan.
 • Niet zo snel achter adem.
 • Veel betere conditie, heb ‘s avonds nog energie over.
 • De pijn in mijn schouders en nek zijn verdwenen.
 • Cellulite is weg. 
 • Mentaal veel sterker.
 • Bloeddruk weer oké
 • Cholesterol waarde de slechte LDL naar beneden en de goede HDL omhoog
 • Nierfunctie super  
 • Pas weer in maatje 36, wat vanzelf ging.
 
Ik ben zo ontzettend blij, dat de doktersassistente vergeten was dat ze nog een afspraak had. 
Het heeft zo moeten zijn.
 
Ik zou het wel van de daken willen schreeuwen tegen iedereen, dat het geweldig voelt
Daarom ben ik de opleiding gaan volgen tot orthomoleculair therapeut. Ik zat nog met veel vragen en wilde er in eerste instantie voor mezelf meer over wilde weten. 
Dat het een opleiding was tot coach wist ik toen nog niet. Maar als Carla ergens aan begint maakt ze het ook af. 
 
Ook voor in de EHBO-lessen kan ik het gebruiken, de cursisten vinden het een interessant onderwerp, het voorkomen van; infarcten, diabetes, beroertes, blessures, overgewicht enz. Door mijn enthousiasme zijn de mensen om mij heen en de cursisten van de EHBO ook enthousiast geworden. Ik krijg geweldige reacties en allerhande cadeautjes en bloemen omdat ik ze verteld heb over deze methode en zij zijn verlost van diverse kwalen: zoals vermoeidheid, buikpijn, overgewicht, hoofdpijn, depressie, gewrichtsklachten enz. waar ze soms al heel lang last van hadden.
Nog niemand tegengekomen die dit programma volgt en geen positieve veranderingen ervaart. 
Voor het examen moest ik ook stagelopen. Deze mensen waren zo enthousiast. Ze raadden mij dan ook aan om er echt wat mee te gaan doen. Het is te waardevol om het voor mezelf te houden. Zodoende is Carla op haar ‘oude dag’ in het diepe gesprongen. Geslaagd en in 2015 mijn eigen praktijk begonnen. 
 
Geen minuut spijt van gehad. Er is toch niks mooiers dan mensen van hun buikklachten afhelpen die uitgedokterd waren. En ook doordat de darmen niet goed werken de daardoor ontstane andere klachten oplossen.
 
Ik ben heel dankbaar dat ik met deze methode een gezonder en hopelijk een heel lang leven kan leiden. En hoop dan ook dat veel mensen door mijn verhaal de motivatie krijgen om volgens deze methode te gaan leven, dat ze net zo blij worden als ik ben en van hun klachten worden verlost. 
 
Het belangrijkste is, het kost bijna geen moeite, in het begin is het even wennen maar het is makkelijk vol te houden. 
Belangrijk is dat deze behandeling van buikklachten zonder medicijnen of voedingssupplementen is ook zonder moeilijk vol te houden dieet. 
En de klachten die je al hebt opgebouwd in de loop der tijd, weer kan omkeren zodat je medicijnen die al gebruikt kan afbouwen of helemaal mee kan stoppen.
 
Belangrijk is; nooit op je eigenhoutje stoppen met medicijnen. Altijd in overleg met je arts. 
 
Ik ben blij dat ik mijn steentje bij kan dragen om meer mensen de kans te geven om hun gezondheid in eigen hand te nemen om gezond, slank en gelukkig te zijn.

 
Carla Bakker
  
 
Heb jij een vraag?
Via contact kun je ze aan mij stellen.
Probeer de [gratis] recepten uit, om te ervaren dat je lekker kunt eten zonder maagzuur of opgeblazen gevoel.
Als je meer wilt weten over het programma hier meer  informatie over het programma

In mijn Facebookgoep deel ik regelmatig  tips en acties, kom er ook bij.


 Liefs Carla Bakker
 
 

 
Read Older Updates Read Newer Updates